grainne
                    
 
Wicca is een vaak onbegrepen vorm van spiritualiteit welke ook weer veel verschillende zijtakken heeft. Wicca is niet te omschrijven als één vorm, daarvoor is dit te divers. Vraag maar eens aan honderd verschillende mensen wat volgens hun wicca inhoudt en je zult honderd verschillende antwoorden krijgen.

Zoals ik al omschreef kan ik met dit artikel niet dé vorm van wicca omschrijven, maar ik kan wel de meest voorkomende wetenswaardigheden omschrijven. Ook hoop ik zo een beetje het onbegrip voor deze vorm van spiritualiteit weg te nemen wat bij veel mensen nog schijnt te heersen.

Wicca is namelijk een zeer persoonlijke vorm van spiritualiteit, een ontdekkingstocht die iemand onderneemt in zijn persoonlijke vorm van wicca, één van de duizenden verschillende wegen van wicca. En juist dit is één van de grote krachten van Wicca; de vele vormen, het bewandelen van je eigen pad, waar jij je het lekkerst bij voelt.

De meest voorkomende vorm van Wicca die beoefend wordt is een gereconstrueerde versie van de Europese pagan spiritualiteit. Het geloof en de oefeningen zijn meestal afhankelijk van de cultuur van de beoefenaar en dan voornamelijk de gewoontes en folklore binnen deze cultuur. Ik zeg 'meestal', omdat wicca een zeer persoonlijke vorm van spiritualiteit is en gekozen wordt voor de vorm waar de beoefenaar zich het best bij voelt.
Vaak zie je ook mengelingen van diverse soorten wicca zoals Celtische, Griekse, Native, Hindu, Boeddhistische en andere vormen van wicca.

Beoefenaars van wicca hebben een groot respect voor mensen die een ander geloof uitoefenen, ze respecteren elk individu en zijn of haar geloof.
Wicca is een vorm van Pagan spiritualiteit, dat wil dus zeggen dat de beoefenaar van wicca de natuur respecteert. De Aarde, de seizoenen, de getijden, de maan en de sterren, alles is met elkaar verbonden. Zoals zij één zijn met de natuur zijn zij ook één met de medemens onafhankelijk van het geloof, omdat elk mens en dier een onderdeel zijn van de natuur. Wicca als geloof heeft geen kerk of ander gebouw nodig, de heilige plaatsen zijn buiten, het bos, de velden en in het hart van de beoefenaar.

Bij wicca wordt geloofd in de mannelijke en vrouwelijke vorm in het vereren van goden. Het enige onderscheidt wat gemaakt wordt is dat de ene god belangrijker is dan de andere, maar het is onbelangrijk of dit een vrouwelijke of mannelijke god is. Ondanks dat de beoefenaars van wicca veel verschillende goden aanbidden, kan het zijn dat ze het hebben over een goddess wanneer het om een vrouwelijke god gaat, of om de god als het om een mannelijke god gaat.

De goddess wordt gezien als de vormgever, de moeder, de wijze vrouw. Zij brengt het leven voort en geeft vorm aan de wereld.
De god wordt gezien als de gever van energie en leven. Hij is de god van de bossen, voedsel en het jagen. Hij is degene die het teken aan de goddess geeft dat ze leven mag creëren en vormgeven.
Het idee achter de god en de goddess is echter geen exclusieve benaming of geloof in één wezen. Iedereen is vrij om een god en goddess te aanbidden welke zij kiezen.

Bij wicca is er slechts één wet welke het ethische en moralistische aspect weergeeft: "Zolang het niemand schaadt, doe wat je wilt". Gelooft wordt dat alle dingen met elkaar verbonden zijn, onze daden en gedachten gaan de wereld door en kaatsen weer terug in wegen welke we nooit zouden kunnen verwachten. Alles wat we doen komen bij ons terug in drievoud en dus is ons lot in onze eigen handen, we moeten het vormen op de manier die we kunnen. We zijn vrij om te doen wat we willen, maar wees voorzichtig met het veroorzaken van pijn en andere negatieve oorzaken, want eens zal het drie keer bij je terugkomen.

Bij alles wat wicca's doen horen rituelen, hierbij worden de goden en alles wat leeft vereerd. Rituelen bestaan vaak uit zingen, dansen, goden aanbidden en het vieren van het leven. Het is moeilijk om hier te beschrijven wat er precies bij een ritueel gebeurd, omdat elk ritueel verschillend is. Iedereen heeft zijn eigen idee over hoe en ritueel er uit moet zien. Meestal worden er kaarsen en wierook gebrand er wordt gepraat met de goden, gekeken naar het innerlijk en er wordt geprobeerd om de wereld om ons heen te begrijpen om zelf een beter mens te worden.

Er zijn een aantal dingen die ik toch wil omschrijven met betrekking tot het aanbidden van de goden om wat duidelijkheid te scheppen. Duidelijkheid omdat wanneer iemand zich omschrijft als heks mensen gelijk met vooroordelen en vaak ook misvattingen klaar staan.

De goden die aanbeden worden zijn anders dan de goden van elk ander geloof. De goden kunnen soms sensueel en seksueel zijn, sommigen gaan dood en sommigen zijn heersers van de onderwereld. Maar dit is weer anders dan de duivel waarmee de onderwereld in vele andere geloofsovertuigingen mee wordt geassocieerd.

De goden die aanbeden worden kunnen heerser zijn over meerdere onderwerpen. Ze zijn de kracht en vreugde van het leven, tijdloze krachten. De goden zijn compleet, alles in balans. Mensen die wicca omschrijven als satanisch zijn misleid of verward. Wicca heeft niets met het satanisme te maken, wicca is een geheel eigen geloof met respect voor alles wat leeft.

Sommigen durven te beweren dat heksen offers brengen tijdens hun rituelen in de vorm van een levend wezen. Dit is absoluut niet waar! Er worden soms offeringen gedaan, maar dan in de vorm van voedsel, wijn en soms bloemen. Maar niets meer dan dat. De enige vleesoffers die gebracht worden is het stukje vlees bij het eten voor de heks die vlees eet, maar wie van u offert er dan niet?

 
Wat ook veel gebeurd is dat heksen door mensen aangesproken op het feit dat ze anderen proberen te overtuigen van hun geloof en zo mensen proberen te werven om zich te gaan verdiepen in wicca. Waar dit vandaan komt is mij nog steeds een raadsel omdat wicca juist één van de geloven is waar mensen worden geaccepteerd zoals ze zijn ongeacht hun geloofsovertuiging. Iemand die aan wicca doet zal nooit proberen om anderen te bekeren. Juist de acceptatie van verschillen maakt de wiccagemeenschap een hechte gemeenschap.

Wicca is een mysterieuze religie en heeft dus in tegenstelling tot vele andere geloven geen heilig boek, geen profetieën en geen heilige mensen. Er is niemand die antwoorden kan geven op de vele vragen, er is geen boek wat uitleg kan geven aan hetgeen niet begrepen wordt. Bij wicca wordt gelooft dat alle antwoorden van binnen zitten, we moeten aan onszelf werken om die antwoorden boven te halen. Dit kan niemand anders doen dan de persoon zelf.

Bij wicca wordt gebruik gemaakt van spreuken en magie maar er wordt nooit iemand pijn gedaan of gemanipuleerd in welke vorm dan ook, er heerst altijd respect. Als dit wel gedaan wordt hebben degenen die dit doen er zelf veel meer last van; alles komt nou eenmaal drie keer terug.

Er wordt ook veel naar spreuken gevraagd door buitenstaanders. Veel gevraagd wordt of er niet een spreuk uitgesproken kan worden zodat iemand verliefd wordt op degene die dit vraagt. Maar dan is er weer de vraag: is dit wel echte liefde?? Een spreuk (spell) moet gezien worden als bidden; het is communicatie en soms een verzoek die gedaan wordt aan de goden. Meestal wordt er met spreuken gewerkt aan heling zelfverzekerdheid, innerlijke kracht en het vragen van hulp voor aspecten als eerlijkheid tegenover onszelf en de medemens. Er wordt gebeden voor dezelfde redenen als bij elk ander geloof.

Is wicca alleen gebasseerd op witte magie? Nee, dat denk ik niet, maar sommigen zullen het hier niet mee eens zijn. Ik denk dat wicca meer gebasseerd is op de balans tussen alles. Wanneer je besluit om het pad van wicca te gaan volgen wees dan bewust van het feit dat je aan jezelf gaat werken, jezelf gaat verkennen. Wat je op je pad tegenkomt zal niet altijd even leuk zijn, maar hier kun je zeker weer van leren, nieuwe lessen uithalen. Er zijn nou eenmaal dingen die we moeten leren in het leven en deze zullen hoe dan ook je pad kruizen.

Heksen geloven ook in reïncarnatie, steeds als we op aarde geboren worden komen we hier om weer wat te leren, het leven op aarde is een leerproces. Ik geloof ook dat er een periode komt dat onze ziel zonder lichaam verder gaat en als we genoeg hebben geleerd terug gaan naar de Kosmos om daar een te worden met het geheel. Veel mensen begrijpen dit niet, maar voor een Heks zijn dit zeer bekende woorden en zullen deze worden goed begrijpen.

 
Dit is eigenlijk een globale beschrijving van wat wicca nou eigenlijk is en misschien ten overvloede, maar wicca respecteert elke andere religie en zal nooit een religie aanvallen of proberen te beïnvloeden. Met wicca wordt gekeken naar het recht van een persoon om te geloven waarin hij of zij wil. Misschien heb je soms het idee dat wicca een beetje vreemd is of niet gerespecteerd wordt door de buitenwereld als religie, misschien komt dat wel doordat wicca iedereen respecteert zoals hij of zij is en liever praat onder het genot van een kopje (kruiden) thee dan elkaar in de haren vliegt.

Er is zo veel meer informatie over wicca, zoveel verschillende vormen zoals ik al eerder noemde, maar met dit artikel hoop ik een beetje inzicht te hebben gegeven over wat wicca globaal inhoudt. Dit artikel zal niet voor iedereen inhoudelijk volledig waar zijn, omdat iedereen zijn eigen manier heeft van het beoefenen van wicca, dit was ook niet mijn bedoeling, maar het zal hopelijk wel een indruk geven over de globale inhoud van wicca wat helaas vaak op onbegrip stuit.
 
Schrijver onbekend
 
Lees meer...
Laatste tweets
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl - Design by Ontwerpmijndomein.nl